معرفی شرکت

شرکت آینده سازان رادین کسب و کار امن با بکارگیری متخصصین و مدرسین بنام در حوزه امنتی و شعار "داده شما قدرت شماست" همواره تلاش کرده است ممیزی ها و آموزش‌های تخصصی امنیت و استانداردهای بین‌المللی و مدیریتی را با بالاترین کیفیت ممکن به سازمان ها ارایه کند .

Business people sitting together on armchairs in office hall and having a discussion

دوره های آموزشی

شرکت آینده سازان رادین کسب و کار امن با شعار "داده شما قدرت شماست" همواره تلاش کرده است آموزش‌های تخصصی امنیت و استانداردهای بین‌المللی و مدیریتی را با بالاترین کیفیت ممکن به افراد و سازمان ها ارایه نماید .

اجرای ممیزی داخلی

یکی از کارهایی که سرممیزان و ممیزان شرکت انجام می دهند، اجرای ممیزی داخلی استانداردهای 20000 ، 27001 ، 223001 ، 31000،27018 و... است.

مرحله 01

در مرحله اول شرکت با توجه به نوع استاندارد مورد درخواست برای ممیزی داخلی ، تعدادی از ممیزان خود را برای تیم ممیزی داخلی تعیین می نماید. بسته به دامنه پیاده سازی ، حجم کار ، تعداد واحدها و فرآیندها و .... تعداد نفرات تیم ممیزی تعیین می شود .این افراد با استاندارد مورد ممیزی و همچنین اصول و قوانین ممیزی داخلی کامل آشنا می باشند.

ادامه مطلب
مرحله 02

در این گام مشخص می کنیم که در چه ساعت ها و روزهای ماه ، چه واحدها و فرآیندهایی مورد ممیزی قرار بگیرد. با تهیه این برنامه مدیران و مخاطبان ممیزی می دانند که چه ساعت و روزی از ماه باید برای ممیزی داخلی آماده باشند.

ادامه مطلب
مرحله 03

چک لیست ممیزی داخلی ابزاری است که امکان ممیزی درست و منطبق بر استانداردها و الزامات بالادستی و داخلی سازمان را برای تیم ممیزی فراهم می کند. البته چک لیست ممیزی در استاندارد های ایزو الزام نیست، اما معمولاً پیشنهاد می شود برای اجرای بهتر ممیزی داخلی و پوشش همه جانبه سوالات از چک لیست استفاده شود تا مبادا فرد ممیز سوال یا موردی را فراموش کند.

ادامه مطلب
مرحله 04

برنامه ممیزی که شامل ساعت دقیق انجام ممیزی است از طریق نامه یا به هر صورت دیگر به واحدها ارسال می شوند تا واحدها زمان دقیق ممیزی خودشان را بدانند.

ادامه مطلب
مرحله 05

در این جلسه تیم ممیزی با یکدیگر هماهنگی مجدد انجام داده و مسئولیت ها مجدد بررسی می شود. سرممیز یا مدیر تیم برنامه افراد را هماهنگ می کند و این می شود شروعی برای اجرای ممیزی داخلی

ادامه مطلب
مرحله 06

جلسه افتتاحیه با حضور مدیران ارشد وممیزین برگزار می شود و قوانین ممیزی داخلی و اعضا در این جلسه معرفی می شوند. در جلسه افتتاحیه به برنامه ممیزی هم مجدد اشاره می شود.

ادامه مطلب
مرحله 07

مطابق برنامه ممیزی و چک لیست هایی که تهیه شده اند، تیم ممیزی شروع به اجرای ممیزی می کند و واحدها و فرآیندها را با دقت مورد بررسی قرار می دهند. رفتار ممیزین شرکت کاملاً حرفه ای بوده و همچنین سوالات را با دقت فراوان می پرسند و مشاهدات خودشان را دقیق ثبت می کنند.

ادامه مطلب
مرحله 08

ممیزین در حین ممیزی باید تمام عدم انطباق ها و مغایرت هایی را که مشاهده می کنند را ثبت کرده تا بتوانند در انتها گزارش صحیح بنویسند. در این ثبت باید موضوع عدم انطباق، سند هایی که مشاهده کرده اند و تاریخ آن ها و مغایرت آنها با بند استاندارد را ثبت کنند. مثلاً سوابق اقدام اصلاحی مربوط به عدم انطباق شماره 53 مطابق بند 8 استاندارد کامل ثبت نشده بود.

ادامه مطلب
مرحله 09

در انتها و پس از اجرای ممیزی داخلی ابتدا اعضا تیم با یکدیگر جلسه ای گذاشته و موارد و مغایرت ها را بررسی و یکپارچه می کنند و در جلسه اختتامیه در حضور مدیران این گزارش ارائه می شود و عدم انطباق های هر واحد گفته می شود. پس از آن واحدها موظف هستند اقدام اصلاحی و همچنین زمان رفع عدم انطباق ها را اعلام کنند. این 9 گام به صورت ساده و مختصر اصول ممیزی داخلی شرکت آینده سازان رادین کسب و کار امن را آموزش می دهد.

ادامه مطلب